CLIIËNTEN AAN HET WOORD

Fleur 18 jaar (bijstands uitkering) bewindvoering en mentorschap

Ik was 16 toen ik wegliep van huis ik ben jarenlang financieel ondersteu