Loading...
CURATELE2018-11-06T10:10:50+00:00

CURATORSCHAP

Curatorschap is een vergaande maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd. De belangrijkste consequentie van de ondercuratelestelling is dat de curandus handelingsonbekwaam wordt. Handelingsonbekwaam houdt in dat diegene niet zelfstandig rechtshandelingen kan verrichten.

AFSPRAAK MAKEN