VEELGESTELDE VRAGEN2018-11-06T10:02:36+00:00

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel geld krijg ik om boodschappen van te doen?

Het geld wat je krijgt om boodschappen van te doen noemen we leefgeld. Dit is het geld waar je echt van moet rondkomen. Per persoon wordt afgesproken hoeveel dat dit gaat zijn en wanneer, bijv. wekelijks of twee wekelijks of maandelijks. Wij kunnen pas iets zeggen over het leefgeld als je budgetplan bekend is en klopt met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven.

 

Hoe weet ik waar mijn geld blijft ?

Voor elke cliënt van tribuo wordt een budget plan gemaakt. Daarnaast is er een overzicht van inkomsten en uitgaven en de banktransacties. Dit overzicht kunt u altijd inkijken met uw persoonlijke inlog via https://mijn.onview.nl/HTML/Login.aspx

Bedenk dat ook een bewindvoerder meeleeft met de krappe financiële situatie waarin je moet leven. Ze zullen er alles aan doen om je te helpen. Naast het feit dat ze alle financiële zaken uit handen nemen kijken ze ook verder dan alleen maar het geld en de korte termijn.

Daarbij kunt u ons benaderen voor extra uitleg of informatie als zaken niet duidelijk zijn. Dit kan telefonisch, per mail of na het maken van een persoonlijke afspraak. Zie hiervoor onze contactpagina.

 

Heb ik recht op vakantie geld ?

Je heb geen recht op vakantiegeld maar we proberen wel altijd te kijken naar de mogelijkheden om (een deel van het ) vakantiegeld te kunnen geven. Door schulden of andere zaken zoals bijvoorbeeld beslaglegging , of en hoge jaarafrekening van energie is dit niet altijd mogelijk.

 

Wat doet een bewindvoerder eigenlijk?

Op www.rechtspraak.nl staan alle taken die een bewindvoerder moet uitoefenen. Die taken kunnen we pas uitoefenen als er een inkomen is en als gegevens tijdig en goed worden aangeleverd, zowel door u zelf als door anderen.

We streven naar een balans tussen inkomsten en uitgaven. Waarbij we ons goed realiseren dat het allemaal heel krap kan zijn. Het is belangrijk dat u weet dat er regelingen zijn voor mensen met een minimum aan inkomen. We kunnen contact leggen met bijvoorbeeld de voedselbank, de kleding bank of het materieel steunfonds van de Catharina kerk.

We proberen uw schulden af te lossen als dat kan en te kijken naar mogelijkheden voor schuldhulp en schuldsanering indien van toepassing.

 

Ik ben niet eens met de bewindvoerder, wat nu?

U kunt het beste met de bewindvoerder in overleg gaan en uitspreken waar u het niet mee eens bent. U kunt ook altijd de klachtenprocedure volgen van de bewindvoerder.

Komt u daar niet uit dan kunt u een brief schrijven naar de rechtbank. Zij zullen dan de bewindvoerder ook vragen wat het probleem is en er zal evt. een zitting worden gepland om beide partijen te horen.

Wat is bewindvoering?

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Voor meer informatie zie onze dienstverlening of  www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind

Wat is mentorschap?

Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Voor meer informatie zie onze dienstverlening of www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Mentorschap

 

Wat is curatele?

Curatele is een maatregel die meer bescherming biedt dan bewindvoering en mentorschap.De curator behartigt de belangen van de betrokkene op het gebied van financiën en bezittingen én op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, en begeleiding. Voor meer informatie zie onze dienstverlening of www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Curatele

Waar kan ik meer informatie vinden over de arbeidsintegratie?

Neem contact met ons op!

 

Is bewindvoering hetzelfde als schuldhulpverlening?

Nee, bewindvoering richt zich op financieel beheer van a tot z en schuldhulpverlening richt zich op schulden door middel van schuldsanering.

Bewindvoering is vaak wel een voorwaarde om tot schuldhulp en schuldsanering te kunnen komen. Bewindvoering kan hierbij ondersteunen en de weg vrijmaken om naar schuldsanering te werken en vol te houden.

http://www.schuldinfo.nl