Heeft u een klacht? 

De mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen als u ontevreden bent over de dienstverlening of behandeling van een medewerker/ bewindvoerder van tribuo. U dient uw klacht schriftelijk kenbaar te maken aan uw eigen bewindvoerder. Hierop zult u tevens schriftelijk antwoord on